Κυριακή, 21 Ιανουαρίου 2018

ΕΡΓΑΣΙΑ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

Στην 5η συνεδρία της επιμόρφωσης του  επιπέδου Β1 ασχοληθήκαμε με την εκπαιδευτική χρήση του περιβάλλοντος επεξεργασίας κειμένου, του περιβάλλοντος υπολογιστικών φύλλων, των συνεργατικών περιβαλλόντων που μας προσφέρουν τα Google Docs, αλλά και  με μια εισαγωγή στα ιστολόγια.

Ειδικότερα:
  • Με τον επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word ανοίξαμε ένα έγγραφο και, ενεργοποιώντας την επιλογή "Παρακολούθηση Αλλαγών", είδαμε πώς μπορεί να βλέπει κανείς μέσα στο έγγραφο τις αλλαγές που γίνονται, από ποιόν γίνονται και να τις αποδέχεται ή να τις απορρίπτει. Η όλη διαδικασία βοηθάει στη συνεργατική συγγραφή κειμένων. 
  • Στη συνέχεια, με τα υπολογιστικά φύλλα Microsoft Excel είδαμε πώς μπορεί ο μαθητής να οδηγηθεί στη λύση ενός αλγεβρικού προβλήματος. Συγκεκριμένα, το πρόβλημα ήταν: "Πρέπει να προσδιορίσουμε πόσες είναι οι κότες και πόσα είναι τα πρόβατα σε μια αυλή, αν γνωρίζουμε συνολικά ότι έχουν 26 κεφάλια και 64 πόδια". Χρησιμοποιήσαμε ένα έτοιμο φύλλο εργασίας και μέσα από συνεχείς δοκιμές αριθμητικών δεδομένων που έβγαζαν το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά και της λειτουργίας της αυτόματης συμπλήρωσης, οδηγηθήκαμε στη συνάρτηση που έλυνε το πρόβλημα. 

  • Μετά ασχοληθήκαμε με το συνεργατικό περιβάλλον των Google Docs και κληθήκαμε όλοι να συγγράψουμε μαζί σε έναν πίνακα-εορτολόγιο, συμπληρώνοντας η κάθε ομάδα εικόνα και κείμενο σε μορφή υπερσυνδέσμου.

  • Στη συνέχεια, χρησιμοποιήσαμε την εφαρμογή Google Forms για να δημιουργήσουμε ένα ερωτηματολόγιο με διάφορους τύπους ερωτήσεων, να το στείλουμε σε άλλους παραλήπτες για συμπλήρωση και να δούμε τις απαντήσεις σε μορφή γραφημάτων αλλά και σε υπολογιστικό φύλλο των Google Docs για περαιτέρω επεξεργασία. Μέσα από τη χρήση όλων αυτών είδαμε πώς οι φόρμες Google είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία με πολλούς τρόπους, είτε ως μέσο ανίχνευσης των αυθόρμητων αντιλήψεων των μαθητών πάνω σε ένα θέμα (ερωτηματολόγιο), είτε ως μέσο διαμορφωτικής αξιολόγησης (τεστ), είτε ως μέσο καταγραφής του βαθμού επίτευξης των διδακτικών στόχων του εκπαιδευτικού στο τέλος του μαθήματος, είτε ακόμη και ως έρευνα του εκπαιδευτικού.
  • Τέλος, μας ζητήθηκε να δημιουργήσουμε το δικό μας ιστολόγιο και να ανεβάσουμε  σε αυτό μια ανάρτηση που να περιγράφει την πορεία που ακολουθήσαμε στην 5η συνεδρία. Για τον λόγο αυτό γίνεται και αυτή η ανάρτηση.

Εκπαιδευτική αξιοποίηση των Φορμών Google


ΕΡΓΑΣΙΑ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ

Εκπαιδευτική αξιοποίηση των Φορμών Google

Οι φόρμες Google είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία με πολλούς τρόπους, είτε ως μέσο ανίχνευσης των αυθόρμητων αντιλήψεων των μαθητών πάνω σε ένα θέμα (ερωτηματολόγιο), είτε ως μέσο διαμορφωτικής αξιολόγησης (τεστ), είτε ως μέσο καταγραφής του βαθμού επίτευξης των διδακτικών στόχων του εκπαιδευτικού στο τέλος του μαθήματος, είτε ακόμη και ως έρευνα του εκπαιδευτικού.
Είναι ένα δυναμικό περιβάλλον στο οποίο οι μαθητές μπορούν να εργαστούν με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, συμμετέχοντας όλοι ενεργά στη δημιουργία ενός κοινού ερωτηματολογίου. Τα μέλη της ομάδας μπορούν επίσης να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω συζήτησης με σχόλια και μηνύματα, που μπορεί να γίνεται στο ίδιο το έγγραφο, παράλληλα με τη συγγραφή της εργασίας. Οι απαντήσεις του ερωτηματολογίου μπορούν στη συνέχεια να μεταφερθούν και να επεξεργαστούν στο περιβάλλον υπολογιστικών φύλλων Google.

Στο παρακάτω Φύλλο εργασίας μπορείτε να δείτε μια εφαρμογή των φορμών Google μέσα από τη δημιουργία της συνεργατικής φόρμας: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

______________________________________________________

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Γ΄  ΤΑΞΗ

ΦΟΡΜΕΣ GOOGLE
 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί της δραστηριότητας που περιέχεται στο φύλλο εργασίας είναι να γνωρίσετε  το συνεργατικό περιβάλλον των  Google Forms,  να δημιουργήσετε ομαδικά ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο και να καλέσετε τους συμμαθητές σας  να το συμπληρώσουν. Στη συνέχεια θα δείτε τα δεδομένα που συλλέξατε σε μορφή γραφημάτων, θα μεταφέρετε αυτά τα στοιχεία σε ένα υπολογιστικό φύλλο, το οποίο και θα μορφοποιήσετε.

ΣΤΟΧΟΙ
Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας αυτής θα πρέπει να μπορείτε
  • να δημιουργείτε συνεργατικά ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο με διάφορους τύπους ερωτήσεων
  • να το στέλνετε σε παραλήπτες για να το απαντήσουν
  • να συλλέγετε τις απαντήσεις σε μορφή γραφημάτων
  • να δημιουργείτε υπολογιστικό φύλλο σε περιβάλλον Google Docs με αυτά τα στοιχεία
  • να μορφοποιείτε τον πίνακα των στοιχείων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Εργαζόμενοι  ομαδικά, κάνετε με τη σειρά τις παρακάτω ενέργειες:
1.    Χωριστείτε σε 3 ομάδες των 3 - 4 μαθητών και ορίστε κάποιον αντιπρόσωπο της ομάδας σας.
2.    Η ΟΜΑΔΑ 1 να δημιουργήσει μια Φόρμα Google, να της δώσει το όνομα ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ και, από την επιλογή Περισσότερα (δίπλα στο κουμπί Αποστολή), να κάνει Προσθήκη συνεργατών για κοινή χρήση στους υπόλοιπους μαθητές, χρησιμοποιώντας τα gmail τους.
3.    Οι αντιπρόσωποι των ομάδων να συνεννοηθούν μεταξύ τους για τον διαμοιρασμό και το είδος των ερωτήσεων που θα περιλαμβάνονται στο ομαδοσυνεργατικό ερωτηματολόγιο, καθώς και για την τελική μορφή που θα έχει αυτό.
4.    Η κάθε ομάδα, σε συνεργασία με τον αντιπρόσωπό της, να προσδιορίσει τις ερωτήσεις με τις οποίες θα συμμετέχει στο ερωτηματολόγιο, επιλέγοντας τον τύπο της ερώτησης και το αν η απάντηση θα είναι υποχρεωτική ή όχι. Πρέπει να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων από αυτές.
5.    Η ΟΜΑΔΑ 2 να καλέσει όλους τους συμμαθητές του τμήματός σας να συμπληρώσουν το ανώνυμο ερωτηματολόγιο, επιλέγοντας το κουμπί Αποστολή και χρησιμοποιώντας τους λογαριασμούς τους στο gmail.
6.    Η ΟΜΑΔΑ 3 να καλέσει τους μαθητές των άλλων τάξεων να συμπληρώσουν το ανώνυμο ερωτηματολόγιο, επιλέγοντας το κουμπί Αποστολή και χρησιμοποιώντας τους λογαριασμούς τους στο gmail.
7.    ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ απαντήστε στο ερωτηματολόγιο που σας έχει σταλεί και δείτε τις ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σας σε μορφή γραφημάτων.
8.    Η ΟΜΑΔΑ 2 να δημιουργήσει το Υπολογιστικό Φύλλο ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, επιλέγοντας το εργαλείο Προβολή απαντήσεων στα Υπολογιστικά φύλλα.
9.    Η ΟΜΑΔΑ 1 να βάλει περιγράμματα στον πίνακα των απαντήσεων.
10. Η ΟΜΑΔΑ 3 να βάλει σκίαση στον πίνακα των απαντήσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να δείτε ένα ενδεικτικό ερωτηματολόγιο στον παρακάτω σύνδεσμο

https://goo.gl/forms/0ScS9kLfADTM3iOX2Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Παρουσιάζοντας το Κάστρο των Ιωαννίνων σ΄ένα φίλο...- eTwinning project: “Walled cities. Castles and people. Traditions and perspectives”

Αυτό το έργο δημιουργήθηκε από τη μαθήτρια του Ομίλου Δημιουργικότητας "Μαθαίινω να Προγραμματίζω", Κυριακή Γκουργκούλη. Η Κυριακή χρησιμοποίησε το προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch για να παρουσιάσει το Κάστρο των Ιωαννίνων σ' ένα φίλο μέσα από μια συνομιλία, με την καθοδήγηση της υπεύθυνης καθηγήτριας Μαρίας Εξάρχου.

Για να ενεργοποιηθεί το έργο πρέπει να γίνει κλικ πάνω στην πράσινη σημαία.

Χορεύοντας στο κάστρο... - eTwinning project: "Walled cities. Castles and people. Traditions and perspectives"

Ο Άγγελος Κούλα, μαθητής του Ομίλου Δημιουργικότητας Μαθαίινω να Προγραμματίζω" εμπνεύστηκε από την παρακάτω εικόνα των τειχών του Κάστρου των Ιωαννίνων. Είδε αυτά τα τείχη μέσα από τη δική του σύγχρονη ματιά και δημιούργησε ένα έργο χρησιμοποιώντας το προγραμματιστικό περιβάλλον του Scratch, με την καθοδήγηση της υπεύθυνης καθηγήτριας Μαρίας Εξάρχου. Ας το απολαύσουμε!!

Για να ενεργοποιηθεί το έργο πρέπει να γίνει κλικ πάνω στην πράσινη σημαία.
Χάρτης-Κουίζ για το Κάστρο των Ιωαννίνων -eTwinning project: 'Walled cities.Castles and people. Traditions and perspectives."

Στο πλαίσιο του προγράμματος eTwinning "Walled cities. Castles and people. Traditions and perspectives", oι μαθητές του Β3 με την καθοδήγηση της υπεύθυνης εκπαιδευτικού Μαρίας Εξάρχου δημιούργησαν έναν χάρτη-κουίζ σχετικά με το Κάστρο των Ιωαννίνων χρησιμοποιώντας εφαρμογή από την ιστοσελίδα LearningApps. Για την υλοποίηση αυτής της εφαρμογής οι μαθητές χρησιμοποίησαν υλικό από την αντίστοιχη παρουσίαση που εκπόνησαν για το πολιτιστικό πρόγραμμα "Το Κάστρο της μικρής μας πόλης" σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό Μαρία Πετρίδου. Για να λύσει κάποιος αυτό το κουίζ θα πρέπει να τοποθετήσει τα σημαντικότερα μνημεία και μουσεία του κάστρου στη σωστή τους θέση.

Μπορείτε να παίξετε αυτό το κουίζ παρακάτω:

CastleGames - eTwinning project: "Walled cities. Castles and people. Traditions and perspectives"

Οι μαθητές του Ομίλου Δημιουργικότητας "Μαθαίνω να προγραμματίζω" δημιούργησαν ηλεκτρονικά παιχνίδια πλατφόρμας με τη χελώνα του Microworlds Pro. Εμπνεύστηκαν από το θέμα του eTwinning project "Walled cities. Castles and people. Traditions and perspectives", στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας για το έτος 2016-17.
Οι μαθητές μας σχεδίασαν τα δικά τους κάστρα, φαντάστηκαν τις διαδρομές που θα μπορούσαν να περπατήσουν, τα πλάσματα που θα μπορούσαν να συναντήσουν και δημιούργησαν τα δικά τους ηλεκτρονικά παιχνίδια.
Ας ακολουθήσουμε τις εμπνεύσεις τους!

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Εξάρχου Μαρία

Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

Εργασίες των μαθητών για το eTwinning project: ERATOSTHENES 2016

Οι μαθήτριες Δραγατσούλη Αλεξάνδρα και Ζήκου Ιωάννα στο μάθημα των ΤΠΕ δημιούργησαν μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση σχετικά με τη ζωή και το έργο του Ερατοσθένη.
 


Οι μαθητές Ζιάκας Αρσένης και Ζαχαρέας Γιώργος στο μάθημα των ΤΠΕ, χρησιμοποιώντας web2 εφαρμογές, δημιούργησαν ένα βίντεο στο οποίο ο Ερατοσθένης αυτοπαρουσιάζεται. Οι μαθητές Γκριμπογιάννης Γιώργος, Ζιώγας Μανώλης και Θεοδώρου Χρήστος-Βαλεντίνος είχαν μια έξοχη ιδέα!! Να δημιουργήσουν ένα SUDOKU μόνο με πρώτους αριθμούς. Αφού λοιπόν δημιούργησαν πρώτα το Sudoku στο χαρτί, στη συνέχεια έφτιαξαν μια παρουσίαση στο μάθημα των ΤΠΕ.
Οι μαθητές Δέδες Νίκος και Ζαφείρης Στέγανος στο μάθημα των ΤΠΕ δημιούργησαν ένα κουίζ σχετικά με τη ζωή και τo έργο του Ερατοσθένη χρησιμοποιώντας το Powerpoint. Μπορείτε να το δείτε παρακάτω: